کارخانه کیسان در ایران و سایر کشورها (عراق،پاکستان،آذربایجان) متعلق به گروه شرکتهای نوین سازه ایران به مرکزیت شهرتهران می باشد که تاریخچه تاســیس آن به سال 2015 میلادی برمی گردد. گروه شرکت های نوین سازه با تاسیس دفاتر تجاری و نمایندگی ها و انبار های زیر مجموعه های خود در بیش از 4 کشور همواره در حال توسعه بازارهای هدف و صادرات محصولات خود بوده است.
factory5
factory3