تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی:تهران ،کیلومتر22 جاده مخصوص، پشت پالایشگاه نفت پارس ،خیابان سی متری شورا، خیابان رنگ مارال ،پ 1 آدرس کارخانه :تهران ،کیلومتر22 جاده مخصوص، پشت پالایشگاه نفت پارس ،خیابان سی متری شورا، خیابان رنگ مارال ،پ7 امورنمایندگان : 02166143526 تلفن : 02146074075 تلفکس :02146074030