ویژگی ها :
1 :تحت هر شرایط و با داشتن واشرهای عایق از نفوذ هرگونه آلودگی جلوگیری میکند .
2 :با تابش نور خورشید و گرما رنگ و فرم خود را از دست نمی دهد.
3 :با داشتن کانالهای زهکشی برای دفع آب بدون هیچ مشکلی دفع میشود .
4 :وجود ورق گالوانیزه در وسط پروفیل برای تقویت در تمام فصلهای سال از شما محافظت میکند .
5 :در تابستان از گرما و در زمستان از سرما شمارا محافظت میکند .
6 :با رنگهای زیبا و متفاوت و سطح صاف و براق و بدون لکه و گردو غبار .
7 :با نصب آسان و کاهش هزینه های مصرفی ضامن آسایش و حیات شماست.
3hofre